EKİM TURİZM SANAYİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN 3. KİŞİ AÇIK RIZA METNİ

Ekim Turizm Sanayi Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan 3. Kişiler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi; bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Şirket ile mevcut ilişki sürecinde;

 • Sözleşme kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi,
 • Etkinlik ve hizmetleri çeşitlendirebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Etkinlik ve hizmetlerin duyurularının yapılabilmesi,
 • Yasal mevzuat gereğince ilgili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Şirketimizin reklam, pazarlama faaliyetleri ve basın bilgilendirilmelerinin yapılabilmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

amaçlarıyla, KVKK kapsamında kişisel veri olarak kabul edilen;

 • İlgi alanlarım ve hobilerime ilişkin bilgilerimin,
 • Kimlik, adres, fotoğraf, ve iletişim bilgilerimin,
 • Eğitim durumuma ilişkin bilgilerimin,

işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nin yer alan amaçlarla ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde, resmi kurum ve kuruluşlar, iş ortakları, hizmet sağlayıcı firmalar ile yetkilileri, iştirak şirketleri ve hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim.

Kabul ettiğim iletişim yöntemi/yöntemleri ile sınırlı olarak iletişime geçilmesini kabul ediyorum.